AEG - VYBERTE SI DARČEK PODĽA SVOJHO GUSTA

  • Skombinujte akúkoľvek umývačku, varnú dosku a rúru z aktuálneho letáku a získajte ako darček plancha grill alebo set riadu AEG + Easy2Clean plech.
  • Keď k vyššie uvedeným prikúpite ešte odsávač pary a chladničku z aktuálneho letáku, dostanete od nás robotický vysávač.
  • Nezabudnite nové spotrebiče po nákupe zaregistrovať. Do 30 dní po overení registrácie budú darčeky pripravené na vyzdvihnutie v príslušnom kuchynskom štúdiu.
  • Akcia platí od 1. 5. 2022 do odvolania iba v kuchynských štúdiách.

PRAVIDLÁ AKCIE

Pravidlá letákovej ponuky AEG pre kuchynské štúdiá

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel letákovej ponuky AEG pre kuchynské štúdiá (ďalej len “predajná akcia”). Tieto pravidlá sa môžu pozmeniť len formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

1. Usporiadateľ predajnej akcie:

Usporiadateľom akcie je spoločnosť Electrolux s. r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, IČO: 52 542 319, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 5765/B (ďalej len „usporiadateľ“).

2. Dátum a miesto konania predajnej akcie:

Predajná akcia prebieha v termíne od 1. 5. 2022 do vydania novej ponuky (ďalej len „doba konania predajnej akcie“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania predajnej akcie“).

3. Účastník predajnej akcie:

Účastníkom predajnej akcie sa môže stať len fyzická nepodnikajúca osoba staršia ako 18 rokov s miestom trvalého bydliska a doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník predajnej akcie“).

Bonus:

Zákazník, ktorý z akčného letáku kúpi v rámci jedného nákupu jednu z variánt kombinácií produktov uvedených nižšie, môže získať nasledujúci bonus.

Popis bonusu:

Plancha Grill A9HL33

Sada riadu 3 ks A3SS a Easy 2 Clean plech A9OOAF11

Robotický vysávač PI81-4SWN

V prípade nedostupnosti niektorého z darčekov si spoločnosť Electrolux vyhradzuje právo dodať iný darček.

Prevzatie bonusu sa uskutoční na mieste zakúpenia výrobkov, tzn. v kuchynskom štúdiu, po overení splnenia všetkých podmienok týchto pravidiel. Na overenie splnenia podmienok týchto pravidiel je účastník povinný usporiadateľovi poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Na bonus nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa (napr. reklamácie). Takýto bonus spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4. Výrobky zaradené do predajnej akcie:

Akcia sa vzťahuje len na modely uvedené v akčnom letáku:

Rúra: BEB351110B, BEB351110M, BES351110M, BCE455350M, BCK455350M, BEE542320M, BEK546320M, BPB351160M, BPS351160M, KMK968000M, KMK965090T, BPK949330T, KSK998290M, BSE792320B, BSE792320B, BSK792320M, BSK792320M, BSE988330M, BSK988330M, BSK999330M, BSK999330M, BSK999330T

Indukčný varný panel: HKB64450NB, IKB64301FB, IKB64301XB, HKB75450NB, IKB64431XB, IKE42640KB, IAE64413XB, IAE64431FB, IKB64413FB, IKE64441IB, IAE84411XB, IAE84431FB, IKE64450XB, IKE74441FB, IKE74451FB, IKE64471FB, IKE84471XB, IAE64843FB, IPE84531FB, IAE84851FB, IKE96654FB, IAE84881FB, ITE42600KB, IKE86688FB

Umývačka riadu: FEE53610ZM, FEE72910ZM, FSB53637P, FSE73407P, FEE73407ZM, FES5368XZM, FES5396XZM, FSB53627P, FSE72537P, FSE73507P, FSK53627P, FEE73517PM, FSB53927Z, FSE73527P, FSE74617P, FEE72706PM, FSE73727P, FSE74707P, FSE74717P, FSE83717P, FSE74737P, FEE84706PM, FSE75748P, FSK73767P, FSK75758P, FSK73777P, FSK93717P, FSE83847P, FSK93847P

Odsávač pár: DBB4650M, DBB3951M, DBB4950M, DBB5660HM, DBB5960HM, DIB3951M, DVE5971HB, DBE5961HG, DVB5860B, DCE5960HM, DIE5961HG, DDE5960B

Chladnička: SCB618F3LS, SCB618F6TS, SCB618E6TS, SCB819F8FS, ABE818F6NC, SCE618E5TS, SKE818F1DC, SCE818E6TF, SCE818E6TS, SCE818D3FS, SKE818D1DS, SCE818D3LC, SCE819E5TS, SKE818E9ZC, SCB819E8TS

5. Podmienky pre účasť na predajnej akcii

5.1. Zakúpenie kombinácie 3 produktov (rúry, indukčného varného panela a umývačky) alebo 5 produktov (rúry, indukčného varného panela, umývačky, odsávače pár a chladničky) z akčného letáku AEG pre kuchynské štúdiá, a to v rámci jedného nákupu.

5.2. Nákup se uskuteční v období od 1. 5. 2022 do vydania novej ponuky.

5.3. Kompletné a správne vyplnenie on-line registračného formulára na webovej stránke www.aeg.sk/akcie a jeho odoslanie.

5.4. Po overení registračných údajov si bude môcť účastník bonus vyzdvihnúť do 30 dní v príslušnom kuchynskom štúdiu, tzn. na mieste zakúpenia.

Odoslaním registračného formulára účastník potvrdzuje, že pochopil tieto pravidlá a súhlasí s nimi.

Odoslaním registračného formulára každý účastník vyjadruje súhlas so zasielaním obchodnej komunikácie prevádzkovateľa na emailovú adresu, ktorú uviedla registrujúca sa osoba, v zmysle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti. Súhlas so zasielaním obchodných správ a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť v sídle prevádzkovateľa.

V prípade nesprávnej alebo neúplnej registrácie účastníka vyzveme, aby údaje doplnil prostredníctvom emailu. Electrolux nezodpovedá za prípadné nedoručenie týchto výziev, a ak sa registrácia nedoplní, nebude ani spracovaná. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť uvedených údajov.

Do predajnej akcie nebudú zahrnuté najmä registrácie urobené mimo doby konania predajnej akcie alebo registrácie, ktoré neobsahujú všetky správne údaje, nespĺňajú daný formát alebo inak nespĺňajú podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál účtenky – dokladu o zaplatení akčného výrobku za účelom overenia nákupu (ďalej len „účtenka”). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredloží účtenku/účtenky o zaplatení akčného výrobku, ktorá spĺňa podmienky týchto pravidiel, t. j. so zhodnými údajmi uvedenými v registračnom formulári, bude z predajnej akcie vylúčený bez nároku na bonus. Zákazník súhlasí s elektronickým posielaním dokumentov (daňových dokladov).

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov kontaktujte našu spolupracujúcu agentúru prostredníctvom kontaktného formulára na týchto stránkach.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

6.1. Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa úplne ich dodržiavať. Účastník v súlade so znením Nariadenia EÚ 2016/679 udelil súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov v zmysle znení Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na vyššie uvedenej stránke pod odkazom v texte potvrdzovacieho poľa registračného formulára.

6.2. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený využiť v súlade s s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Z.z., občianského zákonníka, bezúplatne meno, priezvisko a mesto bydliska v médiách (vrátane internetu) propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovaných služieb s tým, že môžu byť vytvorené a zverejnené zvukové aj obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to počas 10 rokov od ukončenia predajnej akcie.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre účasť na predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú zaradené do predajnej akcie. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajnej akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou na predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. Ak dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, uskutoční sa to písomne vo forme dodatku, ktorý bude zverejnený na www.aeg.sk/akcie. Takáto zmena nadobúda účinnosť zverejnením podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo na konečné posúdenie splnenia alebo nesplnenia podmienok stanovených na získanie bonusu v rámci predajnej akcie.

Späť na Začiatok